Pronájem kopírovacích a tiskových strojů

Prodej kancelářské techniky

Opravy a servis kancelářské techniky

Prodej nábytku a další služby

Kamenná prodejna

Návrh optimalizace tisku ve vaší firmě

           
Většina firem prošla po svém vzniku během let vývojem kdy se postupně nakupovala výpočetní technika a souběžně s výpočetní technikou i tiskárny, kopírky a faxy. Obvykle se volila taková značka a typ přístroje, který v té či oné době byl nabízen za výhodnou cenu, nebo probíhala úspěšná mediální kampaň.
 
Takovýmto postupem nákupu vznikla poměrně různorodá směs přístrojů, příslušného spotřebního materiálu a servisních firem. Obhospodařovat takovýto přístrojový park je poměrně časově náročné a neekonomické.
 
Nástup digitalizace umožnil uvést na trh přístroje, které ovládají vždy několik funkcí v jednom přístroji. Kopírka již není pouze kopírkou, ale i tiskárnou, faxem a skenerem. Dalším trendem je opuštění představy, že ke každému počítači přiřadíme jednu tiskárnu.  Dnes se ke skupině počítačů v síti přiřadí vždy jeden tzv. “ chodbový tiskový stroj“. Na něj jsou směřovány tiskové, faxové, kopírovací, skenovací služby od jednotlivých uživatelů. Obvykle takový tiskový stroj již umožňuje i barevné kopírování, tisk i skenování.
 
Našim klientům nabízíme provedení analýzy stávajícího rozmístění, stavu, typů a počtu tiskáren, kopírek a faxů a návrh nového řešení, dle aktuálních požadavků. Cílem je minimalizovat počet přístrojů, sjednotit typ a výrobce přístrojů a tím minimalizovat různost druhů spotřebního materiálu.A dále podle počtu kopií a tisků navrhnout nejvýhodnější způsob pořízení přístrojů : nákup, nebo pronájem.  Ne vždy takový návrh musí znamenat, že se vyhodí vše stávající a nahradí se novým. Naopak, pokud má být řešení ekonomické, tak se snažíme využít i stávajících přístrojů.
 
Pokud budete mít zájem o spolupráci při řešení výše nastíněné problematiky, tak nás neváhejte kontaktovat.
Copyright © 2012 Daniel Šrámek