Pronájem kopírovacích a tiskových strojů

Prodej kancelářské techniky

Opravy a servis kancelářské techniky

Prodej nábytku a další služby

Kamenná prodejna

Pronájem kopírovacích a tiskových strojů

 
 
S pronájmem tiskové kopírovací techniky máme dlouholeté zkušenosti
 
 
Základní atributy pronájmu:
 

-    kopírovací tiskový stroj je po dobu platnosti smlouvy v našem vlastnictví

 
-    smlouva o pronájmu se uzavírá na období 4 roky, nebo není časově omezena
 
-    klient platí dle počtu zhotovených kopií a tisků za měsíc a paušální částku za pronájem (respektivě pořizovací cenu stroje. Nehrajeme si na žádné balíčky, vše je naprosto transparentní a srozumitelné
 
-    v ceně za kopii tisků je zahrnut veškerý spotřební materiál potřebný pro provoz stroje, záruky, servisní zásahy, náhradní stroj a případně xerografický papír
 
-    po ukončení smlouvy přechází stroj do majetku nájemce za zůstatkovou cenu, nebo se nabízí další formy spolupráce a péče stroj, či se nám stroj vrátí a je nahrazen novým modernějším a je uzavřena nová smlouva za podobných podmínek
 
 

Obecně lze říci, že každý obchodní případ pronájmu kopírovací techniky je jiný a záleží na technických požadavcích klienta a jeho možnostech, počtu kopií za měsíc, způsobu splácení, rozhodnutí bude-li služba poskytována včetně dodávky papíru a podobně. Tímto způsobem lze získat technicky vyspělé zařízení, firma na jeho pořízení nemusí jednorázově vydat velké finanční prostředky, starost o provoz stroje je minimální a o stroj je z naší strany pravidelně pečováno.


 
Příklad 1 – barevný: 
 
Pronájem tiskového kopírovacího a skenovacího stroje Canon iR Advance C-2220i
Smlouva je uzavřena na 4roky.  Klient si sám zajišťuje xerografický papír. Cena za stránku obsahuje veškerý servis, dodávku tonerů a ostatního spotřebního materiálu po dobu 4let.

 

Měsíční paušální poplatek                         1.290,00 Kč

Kopie-tisky:
 
A4 černobílá                                                    0,28 Kč
A3 černobílá                                                    0,56 Kč 
 
A4 barevná                                                      1,70 Kč
A3 barevná                                                      3,40 Kč

Konfigurace:

Kopírka síťová tiskárna barevné síťové TWAIN skenování, ovladače (UFR II/PCL), 160GB HDD, 2 kazety(550 listů), duplex, 7" displej,

E-RDS, MEAP, barevná skenovací jednotka s podavačem dokumentů, skenování do SMB, e-mailu, FTP, podstavec, 22 str.A4/min.

 

 

canon ir advance c-2020i

Ilustrační obrázek
 


 
 
Příklad 2 – černobílý:
 
Pronájem tiskového kopírovacího stroje Canon iR-2520
Smlouva je uzavřena na 4roky.  Klient si sám zajišťuje xerografický papír. Cena za stránku obsahuje veškerý servis, dodávky tonerů a ostatního spotřebního materiálu po dobu 4let.
 
Měsíční paušální poplatek:                           850,00 Kč
 
Kopie-tisky:
 
A4                                                                     0,27 Kč
A3                                                                     0,54 Kč

Konfigurace:

kopírka, síťová tiskárna UFR-II, A-4/A-3, barevný scanner TWAIN, 20 str. A4/min, duplex, automatický podavač dokumentů s obracečkou, 1 x univerzální kazeta na 250 listů, 1 x univerzální kazeta na 550 listů boční podavač na 50 listů.


 

Ilustrační obrázek

 

 

Copyright © 2012 Daniel Šrámek